o angel investování

Business angels, neboli andělští investoři, tvoří nedílnou součást startupového prostředí – investují vlastní kapitál do malých a středních společností na počátku jejich růstu. Tyto investice probíhají obvykle v expanzní fázi života společnosti (tzv. seed), čímž umožňují zainvestovaným společnostem získat lepší cash flow, které potřebují k pozdějším fázím technického vývoje nebo k tomu, aby se dostaly na trh.
Hlavní motivací investorů je atraktivní zhodnocení jejich finančních prostředků. To je zpravidla vyšší než u jiných forem investování, ale odráží také vyšší rizikovost angel investic. Jiní business andělé zase hledají způsoby jak přispět k rozvoji oblastí, které jsou jejich vášní, proto je pro ně tato nepřímá forma velmi lákavá.

decorative angel wings

Z pohledu startupů tvoří angel investoři mezeru mezi financováním od přátel a rodiny (founders, family, and friends) a venture kapitálovými fondy. Zásadním rozdílem oproti těmto jiným zdrojům ale je, že business andělé obvykle poskytují tzv. smart money – kromě kapitálu přináší i odborné znalosti, kontakty v daném oboru a podnikatelské zkušenosti.
Díky charakteru angel investování jsou business andělé často jednotlivci s vysokým čistým jměním, tzv. high net worth individuals (HNWI), kteří disponují bohatou profesní praxí z manažerských pozic či vlastního podnikání, a mohou tak zprostředkovat hodnotné rady a konexe začínajícím podnikatelům. Právě ty mohou být leckdy stejně cenné, či dokonce cennější než samotné peníze.

V Evropě, narozdíl například od USA, není žádná formální akreditace, která by kvalifikovala jednotlivé investory do pozice business anděla. Průměrné objemy investic do startupů se tak pohybují v širokém spektru a často můžeme pozorovat syndikaci investičních příležitostí, kdy na jedné investici participuje více individuálních investorů.
S cílem zlepšení svého přístupu k investičním příležitostem se andělé sdružují do sítí, nebo formují méně formální investiční skupiny.