o asociaci

Czech Business Angel Association (CBAA) je národní asociace, která sdružuje andělské investory a reprezentuje jejich zájmy. Společně s našimi členy podporujeme vznik živého a kulturního podnikatelského prostředí s vysokými profesionálními standardy a etickými principy.

Naším cílem je rozvíjet a kultivovat aktivní vztahy mezi investory a začínajícími společnostmi v České republice tak, aby tvořily základ pro inovace a pokrok. Ze zkušeností víme, že mezi nejlepšími předpoklady pro vznik skutečně prosperujícího podnikatelského prostředí jsou dobré podmínky pro volnost myšlení, přístup k talentu, ale také přístup ke kapitálu, protože ani skvělá myšlenka a největší talent nestačí, když vizi není jak financovat. Zároveň věříme, že ty nejlepší podnikatelské ekosystémy se navzájem doplňují a jen vzájemnou spoluprací společně rostou.

V rámci asociace budujeme kvalitní síť kontaktů napříč investory a jejich sdruženími a umožňujeme tak vzájemné sdílení zkušeností a příležitostí. Staráme se také o rozšiřování povědomí o angel investicích a reprezentujeme zájmy oboru vůči domácím i mezinárodním institucím.

Jsme hrdým členem EBAN - European Business Angels Network a nově také BAE - Business Angels Europe.

decorative line